شکست یعنی چه ؟!

گفتند :شکست یعنی تو یک انسان در هم شکسته ای!

گفت:نه ! شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام.


گفتند: شکست یعنی تو هیچ کاری نکرده ای.


گفت: نه! شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام.


گفتند: شکست یعنی تو یک آدم احمق بودی.


گفت: نه! شکست یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت نداشته ام.


گفتند: شکست یعنی تو دیگر به آن نمی رسی.


گفت: نه شکست یعنی می باید از راهی دیگر به سوی هدفم حرکت کنم.


گفتند: شکست یعنی تو حقیر و نادان هستی.


گفت: شکست یعنی من هنوز کامل نیستم.


گفتند: شکست یعنی تو زندگیت را تلف کردی.


گفت: نه! شکست یعنی من بهانه ای برای شروع کردن دارم.


گفتند: شکست یعنی تو دیگر باید تسلیم شوی!

گفت: نه! شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم.موفق باشید (با تشکر از سعید عزیز)
/ 0 نظر / 11 بازدید