همه میخندن...................همه شادن...
....
...
..
.
......
منم شادم......ولی....... مثل بقیه نه!

تنها شادم.......یک موقعه فکر نکنی چون نیستی یعنی هیچی...

نه اشتباه فکر کردی چون نیستی دلیل نمیشه من تورو نداشته باشم

همیشه تورو کنارم حس میکنم.....
....
..
....
.....
..
دلم همیشه گرفته....
...
..
.....
.

ولی چون همیشه به یادت هستم و حست میکنم دلم یکم گرم میشه و سردی همیشگیش کمتر میشه

اینارو ولش کن

این مهمه که من همیشه با تو هستم دیگه هیچی مهم نیست
...
.
.
.

/ 2 نظر / 21 بازدید
فرناز

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم وقتی که دیگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم وقتی که دیگر نمی‌توانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم وقتی که او تمام کرد من شروع کردم وقتی که او تمام شد من آغاز کردم چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است مثل تنها مردن