میخوام برم جلوی دریا بشینم و هیچکی نباشه فقط من و دریا
اونقدر با هام حرف بزنه که خوابم بگیره...


یک گل غمگین دیدم من

یک گل غمگین تر از گل های دیگه

یک گل زیباتر از گل های دیگه

کاش هرچی گل تو دنیا بود به پای تو میریختم

کاش میگفتم چقدر دوست داردم پیشت میموندم

غم دوری چه تلخه

غم دوریت منو دیوونه کرده

گرفتار می و میخونه کرده

لبام در حسرت گرمیه شیرین بوسه هاته

نوای سازه من غمگین تر از غمگین صداته

دیگه بی تو اتاقم سردو جاید گشته خالی

گل پژمرده عشق مونده از تو یادگاری

دیگه بی تو اتاقم سردو جاید گشته خالی

گل پژمرده عشق مونده از تو یادگاری
/ 0 نظر / 13 بازدید