همش بازیه

خسته شدم

دلم میخواد بازم بخندم

اونقدر که یادم بیاد خندیدنم چه جوری بود

نه خدایی هست نه چیز دیگه ای

همش چرته

خیلی خسته ام

کار میکنم برای چی؟

هدف چیه؟

هیچی نمیخوام

میخوام فقط دوباره بخندم

هر روز هر ساعت هر لحظه فکر میکنم

اونقدر که از خستگی دیگه فکرم کار نمیکنه

از هم چی بدم میاد همچی دروغه

میرم بخوابم

/ 1 نظر / 21 بازدید
del shekaste

salam peiman aziz omiwaram monafagh bashi .karet vaghean ghashang bud va koli bahash hal kardam